Artikeln publicerades 2 april 2024

Nya bussangöringen och Diamanten vecka 14

Fortsatt arbete under vecka 14. Viktigt att respektera avspärrningarna.

Kartbild arbeten Diamanten vecka 14.

Kartbild arbeten Diamanten vecka 14.

Nya Bussangöringen

  • Inget arbete förväntas ske under denna vecka.

Diamanten

  • Rivning av hus fortsätter.
  • Grävning för nya byggnadens grundlägging.
  • Grävning för ny gata på tomten.