Artikeln publicerades 4 april 2024

Fördelning per 100-lapp

Svenska sedlar.

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Här kan du ta del av hur kommunens pengar har använts under år 2023 fördelat på en 100-lapp.

Fördelning intäkter per 100-lapp år 2023

Verksamhet

Kronor

Politisk verksamhet

2 kr

Infrastruktur, skydd mm

13 kr

Fritid och kultur

3 kr

Affärsverksamhet

2 kr

Gemensam administrativ verksamhet

1 kr

Barnomsorg

10 kr

Grundskola

20 kr

Gymnasieskola

9 kr

Vuxenutbildning (inklusive SFI)

1 kr

Särskilt boende

23 kr

Stöd i ordinärt boende

9 kr

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

2 kr

Individ- och familjeomsorg (IFO)

5 kr

Summa

100 kr

Mer information om kommunens ekonomi hittar du på länken under relaterat innehåll.

Cirkel på intäkter år 2023.

Intäkter år 2023.

Cirkel på kostnader år 2023

Kostnader år 2023.