Artikeln publicerades 7 april 2024

Nya bussangöringen och Diamanten vecka 15

Arbetet fortsätter under vecka 15. Vänligen respektera avspärrningarna.

Kartbild arbeten Diamanten vecka 15.

Kartbild arbeten Diamanten vecka 15.

Nya Bussangöringen

Planerar att återuppta arbete med att fylla ut parkeringsytorna.

Diamanten

  • Fortsatt rivning av de gamla husen som planeras att färdigställas denna vecka.
  • Kör in grus för husgrunden.
  • Schakt och anläggning av ny gata på tomten.
  • Etablering av verktygscontainrar, armeringsstation, och mallplan som behövs för att påbörja arbeten med betongkonstruktioner.
  • Transporter in till arbetsplatsen trappar upp under denna vecka och lite mer trafik än tidigare kan förväntas.