Artikeln publicerades 11 april 2024

Bekämpa och rapportera in invasiva främmande arter

Främmande arter är de som introduceras till platser som inte är deras naturliga miljö. De kan orsaka stor skada för de inhemska växter, insekter och djur som finns på platsen och kallas då för invasiva främmande arter.

Invasiva arter är ett stort problem för den biologiska mångfalden. Upptäcks en invasiv främmande art som är med på EU:s förteckning så har fastighetsägaren skyldighet att bekämpa dessa. I Bjurholms kommun har fyra sådana arter rapporterats in, Tromsöloka, Jättebalsamin, Jätteslide och Jätteloka.

Dessa arter måste bekämpas och hanteras varsamt för att förhindra spridning. Tromsöloka och jätteloka kan dessutom orsaka allvarliga brännskador vid kontakt med växtsaften. Det finns fler invasiva arter som skadar den inhemska miljön och som bör bekämpas, men som inte är med på EU:s förteckning. Gå in på webbplatsen: www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill se vilka bestånd som finns i Bjurholms kommun. På Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om invasiva arter.

Vad gör jag om jag hittar en misstänkt invasiv art?

  • Anmäl fyndet till invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Är fyndet på Bjurholms kommuns mark bör du även rapportera in fyndet till kommunen. Skicka ett mejl till kommunen@bjurholm.se med koordinater som du hittar på din telefons karttjänst, alternativt försök beskriva platsen så utförligt som möjligt och skicka gärna med bilder för att kommunen ska kunna bekämpa dem.
  • Olika växter kräver olika åtgärder. Undersök bekämpningsmetoder noggrant för att undvika att förvärra spridningen. Se nedan för exempel på bekämpningsmetoder eller gå in på metodkatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där de mest lämpliga behandlingsmetoderna kontinuerligt uppdateras utifrån gällande forskning.
  • Är fyndet på egna marker bör du därefter så fort som möjligt lägga upp en plan för bekämpning eftersom det inte är tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig. Därtill kan det bli väldigt kostsamt att vänta ett år med bekämpningen då det innebär större spridning, men att börja för sent på säsongen kan förvärra spridning.

Vid bekämpning

Illustrationsbild hur man hanterar invasiva arter.

Illustratör Li Rosén Zobec

Vid bekämpning ska allt växtmaterial samlas ihop i genomskinliga soppåsar och lämnas i brännbart på återvinningscentralen för förbränning. Det ska alltså inte behandlas som trädgårdsavfall och får inte läggas på komposten. Invasivt växtmaterial ska hanteras så att det inte finns risk för spridning under transport så se till att säckarna är tätt förslutna på lämpligt sätt.