Artikeln publicerades 14 april 2024

Nya bussangöringen och Diamanten vecka 16

Arbetet fortsätter under vecka 16. Vänligen respektera avspärrningarna.

Kartbild arbetsområden Diamanten vecka 16.

Kartbild arbetsområden Diamanten vecka 16.

Nya Bussangöringen

Planerar att återuppta arbete med att fylla ut parkeringsytorna i slutet på veckan.

Diamanten

  • Byggnation av nya byggnadens grundläggning.
  • Grävning och anläggning av ny gata på tomten.
  • Etablering av verktygscontainrar, armeringsstation, och mallplan som behövs för att påbörja arbeten med betongkonstruktioner.
  • Transporter in till arbetsplatsen sker dagligen.