Artikeln publicerades 21 april 2024

Nya bussangöringen och Diamanten vecka 17

Arbetet fortsätter under vecka 17. Vänligen respektera avspärrningarna.

Kartbild planerade arbeten vecka 17.

Kartbild arbetsområden Diamanten vecka 17.

Nya Bussangöringen

  • Isolering och transport av krossmaterial på parkeringen.
  • Majoritet av byggtrafik går ut mot COOP.

Diamanten

  • Gräva för husgrund.
  • Markarbeten för husgrund.
  • Påbörjande av betongarbeten tillhörande hus.
  • Etablering av förvaringsplats och förtillverkning mot Kyrkogatan.
  • Eventuellt påbörjas yttre VA efter långsidan mot containrarna.