Artikeln publicerades 22 april 2024

Särskilda insatser i förskolan

Bjurholms kommun har blivit beviljad SIS-medel (särskilda insatser i skolan) från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att utveckla de inkluderade lärmiljöerna i förskolan.

Lekmiljöer

De kommunala förskolorna Örnen och Gläntan har därför skapat olika lekmiljöer där barnen får lära sig nya ord och begrepp samtidigt som deras samspel och kommunikativa förmågor utvecklas. Lek- och lärmiljöerna roterar runt mellan avdelningarna på båda enheterna månadsvis.

Lek- och lärmiljöerna roterar runt mellan avdelningarna på båda enheterna månadsvis. På bilden nedan monterar barnskötaren Emelie Nilsson och förskolläraren Jenny Johansson upp mataffären på avdelningen Haren på förskolan Gläntan.

Emelie Nilsson och Jenny Johansson.

Barnskötaren Emelie Nilsson och förskolläraren Jenny Johansson monterar upp mataffären på avdelningen Haren på förskolan Gläntan.

Introduktionen är ett viktigt moment där barnen får lära sig hur man gör när man leker i respektive lekmiljö. På bilden nedan berättar och förklarar barnskötare Emma Sundling vilka sjukdomssymtom som finns på listan.

Emma Sundling förklarar hur stationen fungerar.

Barnskötare Emma Sundling berättar och förklarar vilka sjukdomssymtom som finns på listan.

På bilden nedan leker Anton, Adelia, Novallie och barnskötaren Linnea Björklund tillsammans i veterinärstationen på avdelningen Björken på förskolan Örnen.

Leken filmas för att användas till reflektion för hur det tydliggörande materialet fungerar och på vilka sätt pedagogerna kan stödja och vidareutveckla barnens språk- och kommunikativa förmågor.

Lek vid veterinärstation.

Anton, Adelia, Novallie och barnskötaren Linnea Björklund leker tillsammans i veterinärstationen på avdelningen Björken på förskolan Örnen.

Reflektionsmöten

Tre gånger i månaden träffas pedagogerna och projektledaren Andreas Bergstén för att titta på filmer när barn och pedagoger leker i lekmiljöerna. Vid dessa möten reflekteras hur lekmiljöerna fungerar och hur pedagogernas arbetssätt kan utvecklas när de stödjer barnens kommunikation och samspel.

Syftet med reflektionsmöten är också att utveckla det kollegiala lärandet och att skapa en pedagogisk samsyn som vi kommer att ha nytta av när de två enheterna slås ihop till en gemensam sex avdelningsförskola vid flytten till Diamanten.

Deltagare vid reflektionsmötet nedan:

Barnskötare Sandra Landström, barnskötare Emma Sundling, förskollärare Jenny Johansson, förskollärarstudent Maja Eriksson, projektledare Andreas Bergstén, förskollärare Kicki Agestedt, barnskötare Linnea Björklund och barnskötare Pernilla Hedman.

Reflektionsmöte personal.

Reflektionsmöte