Artikeln publicerades 25 april 2024

Komvux Bjurholm

Är du elev som studerar på distans? Lärcentrum erbjuder stöd med teknik och struktur till elever som studerar vuxenutbildning på distans. Stödet erbjuds vid två tillfällen varje vecka och bokas vid första tillfället via studie- och yrkesvägledare.

Glada studenter som läser tillsammans.

Vi har även möjlighet att utföra nivåtester i bland annat svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska för att avgöra vilken kurs det är lämpligt att starta på. Nivåtester kan vara aktuellt om du inte har studerat på länge och exempelvis har förvärvat kunskaper på annat sätt.

Om du vill veta mer om stöd via Lärcenter eller nivåtest så är du välkommen att höra av dig till oss.

I samverkan med andra kommuner i Västerbotten (Västerbottensvux) har vi samlat information kring utbildning på en gemensam webbplats: studeraivasterbotten.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta för dig som saknar Gymnasieexamen/Slutbetyg.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till den 1 juli 2025

Regeringen har flera gånger valt att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg. Senaste förlängning berodde på coronapandemin och innebär att möjligheten att utfärda slutbetyg förlängdes från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som är äldre än åtta år får tas med i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom Komvux på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom Komvux på gymnasial nivå. I en Gymnasieexamen får bara Gy11-kurser ingå.

Har du ett slutbetyg utan grundläggande behörighet eller ett samlat betygsdokument och vill läsa mot ett slutbetyg? Eller har du andra frågor kring studier så är du välkommen att kontakta Vuxenutbildningen i Bjurholms kommun:

Kontaktuppgifter

Sahra Andersson, SYV
Telefon: 0932- 141 40
E-post: sahra.andersson@bjurholm.se

Erika Malmbo, rektor
Telefon: 0932-140 47
E-post: erika.malmbo@bjurholm.se