Artikeln publicerades 29 april 2024

Nytt sätt att kommunicera om allemansrätten

Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt sätt att kommunicera om allemansrätten. Under vecka 18 lanseras kommunikationssatsningen mot allmänheten. Vi har valt att medverka och det kommer att märkas i våra sociala kanaler.

Människor som springer i vatten.

Genom att visa hänsyn till djur, natur, markägare och andra människor i naturen tar vi hand om och värnar allemansrätten. Om vi alla vet hur vi ska agera i naturen, på olika platser och i olika situationer, är det enkelt att göra rätt.

I arbetet med att sprida kunskap om allemansrätten behöver många bidra; myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, skolan, besöksnäringen med flera. Naturvårdsverket välkomnar därför att många kommunicerar om allemansrätten.