Artikeln publicerades 30 april 2024

Eldning av trädgårdsavfall och majbrasor

Sedan 1 januari 2024 gäller nya regler som förbjuder eldning av trädgårdsavfall. Det finns möjlighet för kommunerna att meddela undantag från förbudet genom lokala föreskrifter. För närvarande tolkas reglerna olika i landets kommuner och det finns oklarheter om hur reglerna ska tillämpas.

Följande är beslutat i Bjurholms kommun

  • Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter, till exempel om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk.

Tillsyn av avfallshantering görs av miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Bjurholms kommun. Under 2024 kommer tillsynen inte att prioritera att följa upp privatpersoners eldning av trädgårdsavfall, så länge det inte stör grannar eller medför risker för hälsa eller miljö.

Tillsynen kommer att prioritera klagomål på eldning av farligt avfall, däck, byggavfall eller liknande som kan orsaka miljö- eller hälsoproblem.

Majbrasor

I Bjurholms kommun krävs ingen anmälan till räddningstjänsten innan eldning av majbrasa.

Anvisningar om vad som är viktigt att tänka på vid eldning utomhus finns här.

Tillstånd från polisen

För att anordna en offentlig brasa behöver du ta reda på om du behöver tillstånd hos polisen enligt ordningslagen. Du kan kontakta polisen på telefon 114 14 eller gå in på deras webbplats. Där kan du använda en e-tjänst eller fylla i en blankett direkt på webben.

Om du har frågor eller behöver mer information så är du välkommen att höra av dig till kommunen, 0932-140 00 eller kommunen@bjurholm.se

Människor vid en majbrasa.