Artikeln publicerades 21 maj 2024

IT-attack

Bjurholms kommun drabbades av en IT-attack den 13 maj. Vilket resulterade i att alla interna datasystem, internet, webb, e-tjänster och e-post, ej kunde användas. Alla våra bredbandskunder tappade sitt internet. Kommunen gick upp i stabsläge.

Kommunens arbete

Tack vare IT- och bredbands intensiva arbete fick alla våra bredbandskunder tillbaka sitt internet på kvällen dag två.

All personal har och gör ett mycket bra arbete trots den situation vi befinner oss i.

IT och bredband jobbar febrilt för att succesivt återställa våra interna datasystem och kommunen befinner sig fortfarande i stabsläge.

Vår webbplats är nu i drift men det går inte att använda alla funktioner.

Funktioner som inte fungerar på webben

  • Kommunens E-tjänster.
  • Webbens olika formulär.
  • Kommunens E-post.

Kontakt

För kontakt med kommunens personal ring växeln: 0932-140 00.