Artikeln publicerades 12 juni 2024

Bjurholm förverkligar ett stort byggprojekt för nutid och framtid

I dag togs det första högtidliga spadtaget för projekt Diamanten. När Diamanten står färdigt förväntas det bli en central del av Bjurholms samhällsliv, med moderna och funktionella lokaler som möter kommunens långsiktiga behov.

Förskolebarn tar första spadtagen.

Förskolebarn tar det första spadtagen.

Efter noggrann och omfattande planering under lång tid var det under onsdagen äntligen dags för några av våra förskolebarn att ta det första ceremoniella spadtaget för projekt Diamanten.

Spadtaget illustrerar själva starten av den nya byggnaden som kommer omfattar 40 platser för vård- och omsorgsboende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med kapacitet för cirka 90 barn fördelat på sex avdelningar, samt ett produktionskök och en skolmatsal. Köket ska kunna producera upp till 550 luncher per dag och 120 middagar, matsalen ska ha plats för minst 150 gäster.

– Diamanten är det största projekt som Bjurholms kommun någonsin genomfört och vi är glada att få samarbeta med NCC, som är en av våra mest pålitliga partners. Vi är stolta över att ta detta steg och förbättra vår infrastruktur för både nuvarande och framtida generationer, säger Jimmy Johansson, kommunchef.

I projektets inledande fas har NCC och Bjurholms berörda verksamheter samverkat med NCC löpande i projektet. Genom att använda innovativa byggmetoder och hållbara material ska Diamanten uppfylla höga krav på miljö och energieffektivitet. Vilket inte bara minskar driftskostnaderna utan också minimerar klimatpåverkan.

Vad tycker de berörda verksamheterna

Kökspersonalen är förväntansfulla och hoppas på bättre lokaler som de tror kommer att underlätta samverkan.

Förskolepersonalen blir roligt att alla förskoleavdelningar samlas under samma tak. Kommer att underlätta samverkan.

Äldreomsorgen ser fram emot att komma in i nya fräscha lokaler, vilket kommer att underlätta för både för personal inom vård och omsorg samt skapa en trivsam boendemiljö för våra brukare och anhöriga.

– Diamanten är ett projekt där vår expertis inom samverkan och hållbar byggnation kommer väl till pass. Tillsammans med Bjurholms kommun säkerställer vi inte bara att projektet håller sig inom tids- och budgetramar, utan även att det uppfyller den standard som krävs för att integrera och tillgodose de olika verksamheters behov i samma byggnad, säger Daniel Ödling, avdelningschef, NCC Building Norrland.  

Genom denna satsning visar Bjurholms kommun och NCC att även de mindre kommunerna kan göra stora och betydelsefulla investeringar för framtiden.