Artikeln publicerades 14 juni 2024

Nya bussangöringen och Diamanten veckorna 24-32

Här redovisas planerade arbeten under veckorna 24-32. Vänligen respektera avspärrningarna.

Kartbild planerade arbeten under veckorna 24-32.

Kartbild arbetsområden Diamanten veckorna 24-32.

Nya Bussangöringen

 • VA stambyte Rektorsgatan
 • Montage av kantsten
 • Förberedelse för öppning av ny bussangöring 19/8

Diamanten

 • Betongarbeten i bottenplatta
 • Montage av tegelsocklar
 • Betongväggar på bottenplan
 • Markarbeten för huset
 • VA stambyte

Alternativa P-platser

På grund av byggnation Diamanten är det begränsade parkeringsytor. Vi uppmanar besökare att komma in på området till fots på anvisade platser.

Det finns alternativa P-platser för dig som ska besöka:

 • Gym
 • Castorhall
 • Simhall
 • Bowling
 • Folketshus
 • Biblioteket

Alternativa parkeringsplatser:

 • Färgargatan, bakom Coop, (ledningscentralen)
 • Storgatan 7/Brännavägen 1 (före detta posten)
 • Storgatan 9, kommunkontoret