Artikeln publicerades 25 juni 2024

Hänglås, Mostphotos

Information om personuppgiftsincident hos Bjurholms kommun

Bjurholmskommun hanterar just nu ett ärende där personuppgifter kan ha röjts i maj 2024. Det handlar om personuppgifter från vissa filer som sparats i kommunens filserver.

Det är Bjurholms kommuns kommunstyrelse, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och valnämnden som är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter i filerna.

Kort beskrivning av händelseförloppet

Bjurholms kommun blev den 13 maj 2024 uppmärksammad på att kommunen drabbats av en s k Ransomware-attack. Någon hade kommit över inloggningsuppgifter, krypterat data och sålt den vidare på Darknet.

Med anledning av det inträffade vidtog Bjurholms kommun ett antal åtgärder, inklusive en polisanmälan och en anmälan om en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vi har förstärkt vår IT-miljö för att förhindra framtida incidenter och skydda våra system och data.

Det finns en risk att personuppgifter från det stulna materialet har flyttats till en plats där de är utom Bjurholms kommuns kontroll. Vi vet inte i vilken omfattning uppgifter lästs eller delats vidare. Bjurholms kommun beklagar det inträffade och de konsekvenser detta kan innebära för enskilda personer.

Uppgifter som kan omfattas av röjandet

Namn, personnummer, telefonnummer, mejladress, anställningsnummer, kundnummer, bilder på människor, ljudinspelningar med röster, IP-nummer, diarienummer, användar-ID, ärendenummer, registreringsnummer, fastighetsbeteckningar, lägenhetsnummer med mera.

Vad händer nu?

Bjurholms kommuns alla verksamheter ser nu över alla röjda filer för att få vetskap om vilka uppgifter som har röjts. Vi kommer att ha fortsatt hög bevakning och beredskap på hela vår IT-miljö men den samlade bedömningen är att attacken är hanterad och att vi inte längre riskerar dataläckage.

Hur Bjurholms kommun behandlar personuppgifter

Bjurholms kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Detta enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Du kan läsa mer på Bjurholms kommuns webbpats om hur  kommunen behandlar personuppgifter. Integrationsskyddsmyndigheten (IMY) är den du ska kontakta om du är missnöjd över hur Bjurholms kommun behandlar dina personuppgifter.

Bjurholms kommuns dataskyddsombud når du via e-post: kommunen@bjurholm.se eller på telefon: 0932-140 00