Artikeln publicerades 25 juni 2024

Medborgarundersökning - vad tycker du om Bjurholms kommun?

Tre olika smiley och en hand med mobil och en hand på laptop.

Nu är det dags för vår årliga undersökning där kommun medborgarnas uppfattning om kommunens olika delar mäts.

Undersökningen ska ge kommunens invånare en möjlighet att tycka till och ge kommunen en bild av hur invånarna ser på sin kommun. Resultatet redovisas till politiker och några av måtten ingår i kommunens målarbete och redovisas i årsredovisningen.

Du som svarar på enkäten är anonym, enkäten finns tillgänglig till och med den sista oktober 2024.

Länk till enkäten