Tillgänglighetsredogörelse

Bjurholms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att bjurholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Otillgängliga delar

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, ett arbete som pågår, de nya styrande dokument som publiceras är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via bjurholm.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Textning och syntolkning av kommunfullmäktige

Bjurholms kommun har påbörjat textning av de livesända kommunfullmäktigesammanträden som kommunen webbsänder och delar via YouTube på kommunens webbplats. Start 2022-10-24.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera problem

Skicka ett e-postmeddelande till: kommunen@bjurholm.se där du beskriver problemet. Om du vill ha svar så skriv också dina kontaktuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern test av webbplatsen.