Våra aktiviteter

 • 28 okt
  13:00 - 15:30

  Hälsa som strategi

  Sveriges Kommuner och Regioner genomför länsdialoger med Strategi för hälsa i samtliga län. Som ett led i detta bjuder regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) i samverkan med SKR in till en tem...
 • 4 nov
  08:00 - 09:00

  Demokratimorgon - del 5 av 6 - Tema rasism och demokrati

  Välkommen att delta vid den femte av sex morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att belysas på olika sätt.
 • 11 nov
  18:00 - 19:30

  Livsviktigt snack med Suicid Zero

  Välkommen till en digital liveföreläsning den 11:e november kl 18.00-19.30.
 • 15 nov
  08:00 - 20:00

  Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati

  Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras inom ramen för regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter,...
 • 23 nov
  13:00 - 12:00

  Välkommen till Samhällsplaneringsdagarna 23-24 november!

  Region Västerbotten bjuder in till Samhällsplaneringsdagar 23-24 november 2021. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av frågor kopplade till planering och byggande i ...
 • 30 nov
  18:00 - 19:30

  Digitalt möte med politiken 30/11

  Kommunstyrelsens presidium och kommunchef bjuder in till digitalt möte.

Här presenterar vi aktiviteter som Bjurholms kommun arrangerar, medarrangerar eller sponsrar.