14 juni 2021 kl. 13.00-17.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kommunfullmäktige 14 juni - live

Här kan du följa kommunfullmäktige digitalt den 14 juni kl.13.00.

Har ni frågor till Allmänhetens frågestund uppmanas ni att skicka in dessa till
e-post: kommunen@bjurholm.se
Märk din e-post:”Allmänhetens frågestund 14 juni 2021.”
Frågor ska skickas in senast fredag 11 juni. Frågorna ska avse vad som
behandlas på sammanträdet. Frågorna kommer att besvaras under
ärende 5. Allmänhetens frågestund. Ärenden på sammanträdet framgår i kungörelsen.