15 november 2021 till 21 november 2021 kl. 08.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras inom ramen för regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor.

Plats: Digitalt

Tid: 15-21 november 2021,
Vi vill möjliggöra för ännu fler att kunna delta och därför förlänger vi på begäran anmälningstiden till och med söndag den 7 november.

Under veckan kommer vi att lotta ut bl.a. kompetenshöjande böcker och biobiljetter bland alla som lyssnar på föreläsningarna.

Medverkande: Inbjudna gäster och Länsstyrelsen Västerbotten

Målgrupp: politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner

Program för veckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.