15 november 2021 till 21 november 2021 kl. 08.00-20.00

Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras inom ramen för regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor.

Plats: Digitalt

Tid: 15-21 november 2021, sista anmälningsdag 1 november.

Medverkande: Inbjudna gäster och Länsstyrelsen Västerbotten

Målgrupp: politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner

Program för veckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.