7 oktober 2021 kl. 08.00-09.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Demokratimorgon del 4 av 6 - Tema föräldraskapsstöd

Välkommen att delta vid den fjärde av sex morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att belysas på olika sätt.

Under året kommer länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor att beröras på olika sätt. Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskap kring aktuella frågor, ämnen, rapporter och forskning. Tanken är också att blanda forskning, med röster från civilsamhället och målgruppen inom olika teman.

Temat för den fjärde föreläsningen är föräldraskapsstöd och demokrati:
• "Föräldrastöd genom civilsamhället– hur vi på Attention arbetar med att stärka föräldrar som har barn med NPF". Trots allt! arbetar med att stärka familjer som har barn med trotssyndrom/problematik och Familjelyftet arbetar med att stärka familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten - Riksförbundet Attention: Klara Cederqvist (projektledare för Trots Allt) och Elisabeth Sundström Graversen (kanslichef och projektledare för Familjelyftet).
• ”Forskning om föräldraskapsstöd” - Pia Enebrink, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Datum: torsdag 7 oktober
Tid: klockan 08.00-09.00
Plats: Skype

Läs mer och anmäl dig via Länsstyrelsen Västerbottens hemsida Länk till annan webbplats.