28 oktober 2021 kl. 13.00-15.30

Hälsa som strategi

Sveriges Kommuner och Regioner genomför länsdialoger med Strategi för hälsa i samtliga län. Som ett led i detta bjuder regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) i samverkan med SKR in till en temaeftermiddag kring Hälsa som strategi.

Medverkande är Jesper Ekberg SKR, Ing-Marie Wieselgren SKR, Lisbeth Löpare SKR och Maria Falck Folkhälsochef Region Västerbotten.

Nedan finner ni program och information om anmälan. Mötet genomförs digitalt. För att få tillgång till mötet behöver en anmälan för varje deltagare göras senast den 22 oktober via formuläret i bifogat program.

Datum: Torsdagen den 28 oktober kl. 13:00-15:30
Plats: Digitalt, länk skickas ut efter anmälan
Anmälan: Senast den 22 oktober via detta formulär Pdf, 187.7 kB.