4 november 2021 kl. 08.00-09.00

Demokratimorgon - del 5 av 6 - Tema rasism och demokrati

Välkommen att delta vid den femte av sex morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att belysas på olika sätt.

Under året kommer länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor att beröras på olika sätt.

Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskap kring aktuella frågor, ämnen, rapporter och forskning. Tanken är också att blanda forskning, med röster från civilsamhället och målgruppen inom olika teman.

Tema för denna föreläsning är rasism och demokrati

För vem: För alla som är intresserade av mänskliga rättigheter, demokrati och forskning

Inbjudna föreläsare:
  • ”Vuxna vad gör dom – Barns röster om rasism i skolan” - Mahmoud Chninou, Verksamhetsutvecklare/Processledare för På Lika Villkor, Rädda Barnen
  • Ytterligare en föreläsare presenteras inom kort.

Datum: torsdag 4 november - sista anmälningsdag 29 oktober
Tid: klockan 08.00-09.00
Plats: Digitalt via Skype
Kostnad: Gratis

Läs mer och anmäl di via Länsstyrelsen Västerbottens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.