2 november 2021 kl. 18.30-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digitalt samrådsmöte

Vindkraftsprojekt Stensvattsmarken

Vattenfall har förvärvat rättigheterna för vindkraftsprojekt Stensvattsmarken i Bjurholms kommun.

Samrådsmöten

Vattenfall håller både digitala och fysiska samrådsmöten, där du får information om de ändringar i befintligt miljötillstånd som Vattenfall Vindkraft planerar att söka ändringstillstånd för.

Mer information och anmälan