17 oktober 2022 till 23 oktober 2022 kl. 09.00-21.00

Delaktighetsvecka 2022

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder för tredje året i rad in till Delaktighetsveckan.

17-23 oktober

Veckan arrangeras av oss som arbetar med regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor.

Syftet med veckan är att genom ett olika föreläsningar lyfta perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter.

Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.

Sista anmälningsdag: 7 okt 2022

Anmälan och mer information Länk till annan webbplats.