5 maj 2022 kl. 08.00-09.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Rättighetsmorgon (del 3 av 8)

Välkommen att delta vid den tredje av åtta morgonföreläsningar där mänskliga rättigheter kommer att stå i centrum.

Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskap kring aktuella frågor, ämnen, rapporter och forskning. Vid varje föreläsningstillfälle får du möjlighet att lyssna på en forskare och en röst från idéburen sektor.

Tema för den här föreläsningen är "Tobak och nikotin".

  • ”Varför blir vi beroende av nikotin?” - Louise Adermark, docent i neurobiologi och verksam vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Louise har under flera år forskat om beroendeutveckling, med fokus på nikotin.
  • ”Behöver våra barn nikotin? – om en kampanj för att skydda barnen” - Ywonne Wiklund, ordförande i Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak (PmT)

Anmäl dig senast 2/5 via länsstyrelsens webb:
Anmälan till föreläsning 5 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.