1 juni 2022 kl. 18.00-20.00

Föreläsning om psykisk (o) hälsa & suicidförebyggande arbete med Marie Niljung

Välkomna till en intressant föreläsning för allmänheten i Folkets Hus. Föreläsningen är gratis och det är "först till kvarn" som gäller, ingen föranmälan.

Föreläsare Marie Niljung

Maries egna ord om föreläsningen:

Våga fråga. Våga lyssna. Våga agera.

En föreläsning om hur vi alla kan vara med och förhindra att en människa försöker eller tar sitt liv. Hur vi kan agera som medmänniskor när någon mår dåligt. Hur du som medmänniska kan göra stor skillnad.
En föreläsning som börjar med Maries historia och som fortsätter med statistik, myter, riskfaktorer och skyddsfaktorer.

Våga fråga-Hellre arg än död helt enkelt.

Efter föreläsningen är du fylld med kunskap, mod och hopp!

Självmord är ett psykologiskt olycksfall. Det är en serie olyckliga omständigheter som leder fram till en katastrof. Det är inte svårare än så att förstå. Samtidigt så är det oändligt svårt att förstå. Närmare 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Många av dessa går att förhindra genom ökad kunskap och mod.

Varmt välkomna!
Jenny Lundberg, projektledare Uppdrag psykisk hälsa & Suicidförebyggande arbete