6 oktober 2022 till 6 september 2022 kl. 08.00-09.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Rättighetsmorgon (del 6 av 8)

Välkommen att delta vid den sjätte av åtta morgonföreläsningar där mänskliga rättigheter står i centrum.

Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskap kring aktuella frågor, ämnen, rapporter och forskning. Vid varje föreläsningstillfälle får du möjlighet att lyssna på en forskare och en röst från idéburen sektor.

Temat för den fjärde föreläsningen är ”Psykisk ohälsa hos barn och unga” där vi får lyssna till:

  • "Psykisk ohälsa – det nya normala för dagens ungdomar" - Veronica Hermann, Folkhälsostrateg Region Gotland och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP Uppsala universitet.
  • "Bredd når långt" - Mona Örjes, Förbundsordförande Junis

Datum: torsdag 6 oktober
Tid: klockan 08.00-09.00
Plats: Digitalt

Anmäl dig senast 3/10 via länsstyrelsens webb:
Information och anmälan till föreläsning 6 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.