8 november 2022 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Anhöriga - vad har vi rätt till?

Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att delta i anhörigträffar med olika teman. Du får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, få information och mer kunskap.

Välkommen till kommunkontorets sammanträdesrum Ogen 8/11 kl.13.00.

Vi bjuder på fika! Meddela gärna att du kommer.

Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent, 0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se