8 mars 2023 kl. 12.00-13.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sportlovsaktivitet för barn och vuxna

Kom och slöjda på biblioteket!

Felix Wink från Västerbottens läns hemslöjdsförening och en av författarna till Täljboken visar hur man täljer i trä och snidar i halm.

Vi bjuder på fika. Ingen anmälan.

Varmt välkomna!