12 september 2023 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Anhörigträff - Anhörig och vårdare - en roll eller flera?

Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att delta i kostnadsfria träffar med olika teman som utgångspunkt. Du får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, få information och mer kunskap. Vi utgår från de önskemål ni som anhöriga har.

Illustration med pratbubblor - är du ledig i helgen

Välkommen till kommunkontorets sammanträdesrum Ogen.

Vi bjuder på fika, meddela gärna att du kommer till:

Annica Westman 0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se