12 mars 2024 kl. 13.00-14.30

Anhörigträff - Förändringen i relationen - När min närstående har ett omsorgsbehov

Under träffen vill vi synliggöra dig som anhörig och dina behopv. Genom att ge dig ökad kunskap och nya verktyg vill vi stärka dig och underlätta din relation med din närstående.

Vi bjuder på fika!

Vi träffas i sammanträdesrummet Ogen på kommunkontoret.

Meddela gärna att du kommer till:
Annica Westman, anhörigkonsulent, 0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se