12 mars 2024 kl. 17.00-18.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Stöttar du någon med psykisk ohälsa?

Du är inte ensam, kom och var med i vårt samtal Vi träffas digitalt på plattformen Teams vid sex tillfällen (tisdagar) och samtalar utifrån Bräcke diakonis samtalsmaterial.

Vi pratar om roller, relationer, ansvar, skuld, skam, anpassning, gränssättning, sorg, acceptans och påfyllnad.
Gruppen leds av anhörigkonsulenter.
Start: Tisdag 12 mars 2024, klockan 17.00-18.30
Intresseanmälan och information:
Anhörigsamordnare Huddinge kommun: 08-535 336 36, e-post anhorig@huddinge.se
Begränsat antal deltagare, anmäl dig senast tisdag 5 mars.

Varmt välkommen!


Samtalsserien är ett samarbete mellan Malmö stad, Huddinge kommun,
Nynäshamn kommun, Ulricehamns kommun och Göteborgs stad.