Akut hjälp

Här hittar du olika jour- och telefonnummer om du eller någon i din omgivning behöver hjälp.

SOS-alarm

Om du är i behov av akut hjälp från polis, ambulans, brandkår, flygräddning, fjällräddning, sjöräddning, giftinformation. Öppet dygnet runt tel: 112

Socialjour

Vid behov av akuta insatser via socialtjänst utanför kontorstid tel: 090-16 30 50

Öppettider då socialjouren nås direkt:

  • måndag-torsdag: 16.00–24.00
  • fredag: 16.00–01.00
  • lördag: 14.00–01.00
  • söndag: 14.00–01.00

Övrig tid förmedlas samtalen till socialjouren via SOS Alarm 112.

Nationella informationsnumret

Här kan du få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället tel: 113 13

Psykiatriska akutmottagningen Umeå

Den psykiatriska akutmottagningen är den psykiatriska klinikens akutmottagningsenhet. Förutom akuta bedömningarna ansvarar teamets personal för bedömningen av remisspatienter. Tel: 090-785 65 00

Psykiatriska akutmottagningen är belägen på plan 1, Psykiatriska kliniken (Målpunkt F), Norrlands universitetssjukhus.

Helger och efter klockan 21.00 alla dagar hänvisas patienter som söker akut till akutmottagningen, där personal från psykiatriska akutteamet möter upp.

Vårdguiden

Här kan du få råd i sjukvårdsärenden. Tel: 1177

Kvinnojour

Tel: 090-77 97 00

BRIS

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Telefonen är öppen dygnet runt. Tel: 116 111