Akut hjälp- jour, stöd och hjälpnummer - jour-, stöd och hjälpnummer

Här finns journummer, information och kontaktuppgifter till hjälp- och stödlinjer när du eller någon i din närhet behöver hjälp.

SOS-alarm

Om du är i behov av akut hjälp från polis, ambulans, brandkår, flygräddning, fjällräddning, sjöräddning, giftinformation. Öppet dygnet runt tel: 112

Socialtjänsten

Tel: 0932-140 86 gäller följande dagar och tider:

  • Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.08.45-09.30
  • Onsdag kl.13.30-14.15

Barn och ungas psykiska hälsa

Du som är vårdnadshavare eller närstående till barn i åldern 6–17 år ska i första hand ringa kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Det gäller också dig som är barn eller ung och själv vill ta kontakt med vården. Ring 1177, knappval 2.

Elevhälsan i Bjurholm, tel: 0932-140 50

Ungdomsmottagningen Vännäs, tel: 090-785 44 51, för alla ungdomar 13-23 år.

Ungdomshälsan Umeå, tel: 090-785 91 52, för alla ungdomar 13-22 år.

För barn och unga med psykisk ohälsa, tel: 1177, knappval 2.

UMO –Ungdomsmottagning på nätet

Ungdomsmottagning på nätet för alla mellan 13 och 25 år med chatt och mejl. På UMO kan man hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla Landsting och regioner.

https://www.umo.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungarelationer.se

Stöd via chatt. Information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Chatten är öppen varje kväll kl.20-22.

https://ungarelationer.se/ Länk till annan webbplats.

Youmo.se

Youmo.se is a site for young persons from 13 to 20 years of age. Here you will find information about your body, sex and health. You can also read about equality, your rights and how you can find help to improve your well-being. At Youmo you can look at pictures, watch videos and read in Arabic, Dari, Somali, Swedish or Tigrinya. You will also find information on how to contact all the youth guidance centres in Sweden.

https://www.youmo.se/en/?lang=en Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis, Röda Korset

Anonym chatt för barn och unga upp till 25 år. Språk: Svenska, engelska och dari. Öppet: måndag-fredag kl.18-21 lördag-söndag kl.14-17.

https://www.rkuf.se/fa-hjalp/Jourhavande-kompis/ Länk till annan webbplats.

BRIS

Telefon för dig som är under 18 år. Telefonen är öppen dygnet runt. Tel: 116 111

Det går även att mejla eller chatta med vuxna på BRIS. Ingen kan se vem du är, men du behöver registrera dig för att maila eller chatta.

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftinformation

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om behandling vid förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är öppen dygnet runt.

Ring 112 och begär giftinformation om det är akut, vid mindre brådskande fall ring 010-457 67 00

Obs! Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du kontakta miljö- och hälsoskydd, växel: 0932-140 00.

Journummer

Jourhavande präst 112, fråga efter jourhavande präst.

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för dig som önskar någon att tala med. Telefon: 08–702 16 80 (öppet alla dagar kl.21-06)
Chatt (öppet sön och mån kl.21-24)

Journummer för försvunna barn 116 000

116 000 är ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Du kan ringa numret oavsett var i Europa du befinner dig. Öppet dygnet runt.
Webbplats: www.sosalarm.se Länk till annan webbplats.

Polis vid mindre brådskande ärenden

Polisen

Ring 114 14 när ärendet inte är akut. Det kan exempelvis vara en polisanmälan, tips om brott, information om pass- och tillståndsfrågor, adresser och öppettider med mera.

Informationsnummer

113 13 är ett informationsnummer. Ring för information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Exempelvis vid en större storm, översvämningar eller en storbrand. Allmänheten kan också lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Öppet dygnet runt.

Psykiatriska akutmottagningen Umeå

Den psykiatriska akutmottagningen är den psykiatriska klinikens akutmottagningsenhet. Förutom akuta bedömningarna ansvarar teamets personal för bedömningen av remisspatienter. Tel: 090-785 65 00

Psykiatriska akutmottagningen är belägen på plan 1, Psykiatriska kliniken (Målpunkt F), Norrlands universitetssjukhus.

Helger och efter klockan 21.00 alla dagar hänvisas patienter som söker akut till akutmottagningen, där personal från psykiatriska akutteamet möter upp.

Socialjour - efter kontorstid

Vid behov av akuta insatser via socialtjänst utanför kontorstid tel: 090-16 30 50

Öppettider då socialjouren nås direkt:

  • måndag-torsdag kl.16.00–24.00
  • fredag kl.16.00–01.00
  • lördag kl.14.00–01.00
  • söndag kl.14.00–01.00

Övrig tid förmedlas samtalen till socialjouren via SOS Alarm 112.

Stöd och hjälp för individer som är nära en eller befinner sig i en relation med våld

Webbsidan 1177.se har flera kontaktuppgifter till hjälp och stödlinjer. Exempelvis stödlinjer vid frågor i samkönade relationer och för kvinnor med andra modersmål än svenska.

Kvinnojour 090-77 97 00

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Öppet dygnet runt och samtalet är gratis. Samtal syns inte på telefonräkningen.

Mansjouren Västerbotten
För våldsutsatta män.
Tel: 070-257 43 13
E-post: info@mansjouren.ac.se

”Välj att sluta” – nationell telefonlinje för våldsutövare

Nationell telefonlinje, 020–555 666, dit personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig anonymt för att få hjälp till förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor kring våld kan ringa.

Måndag–fredag kl.8.30-16.00. Utanför telefontid kan meddelande lämnas på telefonsvarare.

Stöd till dig som är vuxen

Bris Vuxentelefon om barn

För vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan vara anonym, tel: 077-150 50 50

MIND Föräldralinjen

För dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet, tel: 020-85 20 00

Vardagar mellan kl.10.00-15.00 och torsdagar kl.19.00-21.00.

MINDS:s Äldrelinjen

Vardagar kl.08.00-19.00 och helger kl.10.00-16.00, tel: 020-22 22 33

Vårdguiden och hälsocentral

Här kan du få råd i sjukvårdsärenden, tel: 1177

Bjurholms hälsocentral, tel: 090-785 44 41