Anhörigbidrag

Du som behöver stöd med din personliga omvårdnad, och skulle vara berättigad till hemtjänstinsatser, kan ansöka om anhörigbidrag.

Det innebär att du kan få insatserna utförda av en närstående. Anhörigbidraget är en ekonomisk ersättning till den som vårdar dig.