Anhörigstöd

Många personer gör en stor insats genom att stödja eller vårda någon som behöver hjälp att klara sin vardag. Det är en betydelsefull, men ofta osynlig uppgift som gör att man kan behöva uppskattning och ett bra stöd. Att bli sedd och lyssnad till.

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som kommunen erbjuder dig som stödjer eller vårdar en närstående. Den du hjälper kan vara en person i familjen, en vän eller en granne. Genom stöd till dig kan kommunen på olika sätt underlätta din situation. Att få prata med någon och berätta om den situation du befinner dig i, det kan vara en bra start till att hitta lösningar.

Antalet timmar du stödjer eller vårdar en närstående har ingen betydelse för möjligheten att ta del av anhörigstöd, förutom avlösning och anhörigarvode som är biståndsbedömda. Det har heller ingen betydelse om ni bor tillsammans eller inte, utan det är ditt eget behov av stöd som avgör.

Vad kan anhörigstöd vara?

  • Samtal - enskilt eller i grupp
  • Hembesök av anhörigkonsulent - information, rådgivning
  • Deltagande i anhöriggrupp
  • Föreläsningar/tematräffar/utbildningstillfällen
  • Avlösning
  • Anhörigarvode

Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent så får du veta mer om vilket stöd kommunen erbjuder.

Kontaktuppgifter