Hemsjukvård

Västerbottens kommuner har ansvar för hälso- och sjukvård upp till sköterskenivå i hemmet för alla personer från 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till sin hälsocentral, vilket bedöms enligt tröskelprincipen.

Hemsjukvård omfattar också insatser från kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut.

  • Vård i hemmet alla veckans dagar, hela dygnet och året runt.
  • Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till de som får hälso- och sjukvård i hemmet.
  • Både planerade och oplanerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.
  • Utredning och bedömning vid ansökan om bostads anpassning.
  • Rehabilitering och habilitering i hemmet.

Målsättningen är att patienten/brukaren ska få trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.

Region Västerbotten har hälso- och sjukvårdsansvar för:

  • Alla som kan ta sig till hälsocentral eller sjukstuga.
  • Hälso- och sjukvård i hemmet till unga under 18 år.
  • Läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård.

Hur ansöker jag?

För att få ta del av hemsjukvård krävs att du eller någon i din närhet, tillsammans tar kontakt med din hälsocentral. Därefter sker ett överlämnande från region och kommun. Därefter kontaktar hemsjukvården dig för en första träff för att upprätta en vårdplan.

När du skrivs in i hemsjukvården blir kommunen din fasta vårdkontakt.

Hur kommer jag i kontakt med hemsjukvården?

Är du inskriven i den kommunala hemsjukvården och vill tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kan du under dagtid ringa vår växel 0932-140 00.