Hemsjukvård

Västerbottens kommuner har tagit över ansvaret från Västerbottens läns landsting för hälso- och sjukvård i hemmet för invånare över 18 år.

Överföringen omfattar

  • Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för dem över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentral
  • Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till dem som får hälso- och sjukvård i hemmet
  • Intyg om bostadsanpassning

Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

Hembesök är öppenvårdsbesök i hemmet till medborgare som har svårighet att själv eller med stöd uppsöka hälsocentral.

Målsättningen med kommunal hemsjukvård är att patienten/brukaren ska få trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.

Kontaktuppgifter

Du kan även ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen för att få prata med sjuksköterska.