Beroende och missbruk

Missbruk av alkohol och droger är en fråga som berör flera myndigheter, verksamheter och organisationer. Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett särskilt ansvar att arbeta förebyggande och att erbjuda stöd och vård till den som har ett missbruk. Missbruket kan handla om alkohol, droger, läkemedel, doping eller spel om pengar.

Vänd Dig till socialtjänsten.

Om du till exempel är orolig över din alkoholkonsumtion, dina spelvanor eller använder droger kan du kontakta socialtjänsten för råd och hjälp. Om du är anhörig eller bekant till någon med missbruk kan du också kontakta socialtjänsten för rådgivning eller för att göra en orosanmälan.

Det finns även olika stödgrupper och organisationer du kan vända dig till. Länkar finns nedan under ”relaterat innehåll”.

Kontaktuppgifter

Alkohol- och drogmottagning

Alkohol- och drogmottagningen är en samverkan mellan Umeå kommun och Region Västerbotten. Verksamheten riktar sig till dig som är över 18 år i Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.
Alkohol- och drogmottagningen erbjuder kostnadsfri rådgivning, bedömning, samordning och behandling av korttidskaraktär. Har du blivit gripen av polisen för rattfylleri eller drograttfylleri erbjuds du samtal hos alkohol- och drogmottagningen. Mottagningen kan även erbjuda stöd till dig som är anhörig.

Du kan ta kontakt direkt med alkohol- och drogmottagningen, utan att först kontakta socialtjänsten.

Kontaktuppgifter: Telefon: 090-785 47 00
Telefontider: måndag–fredag kl. 08.00-11.00

Frivillighet och tvång

Utgångspunkten vid stöd och behandling är att stödet ska ges på frivillig väg och planeras i samråd med den enskilde. Men om en person, eller närstående till denne, är i uppenbar och allvarlig fara på grund av sitt missbruk kan socialnämnden ansöka om tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare (LVM).

För att LVM ska vara aktuellt så krävs att personen ska vara i behov av vård mot sitt missbruk, att personen inte frivilligt tar emot vård, samt att personen riskerar att utsätta sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att skada sig själv eller någon närstående. Socialtjänsten kan ansöka om tvångsvård, men det är en domstol som beslutar om personen ska tvångsvårdas eller ej.