Hot och våld

Det finns stöd att få om du själv eller någon i din närhet utsätts för våld. Våld kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan också handla om att någon kontrollerar dig eller din ekonomi mot din vilja.

Våld i nära relation

Våld i nära relation kan innebära att du är kontrollerad, kränkt eller utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Förutom att våldet sker i relationer kan det även förekomma mellan före detta partners, föräldrar och barn samt släktingar.

Längst ned på sidan under ”relaterat innehåll” hittar du länkar där du kan läsa mer om våld i nära relation.

Hedersrelaterat våld

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska umgås med? Känner dig övervakad, kontrollerad eller hotad av din familj och släktingar? Då kan du vara utsatt för något som kallas hedersrelaterat förtyck och våld eller hedersbrott.

Längst ned på sidan under ”relaterat innehåll” hittar du länkar där du kan läsa mer om hedersrelaterat förtryck och våld.

Våld mot barn och barn som bevittnat våld

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att skydda barn som utsätts för våld och alla myndigheter har en anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa. Barn som utsätts för våld får ofta problem med såväl fysisk som psykisk ohälsa. Även barn som ser, hör eller upplever våld mellan närstående far illa.

Misstänker du att ett barn utsätts för våld, har bevittnat våld eller far illa på annat sätt så bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det kan du göra antingen via telefon eller via vår e-tjänst.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten: Telefon: 0932-140 86
Telefontider: måndag, onsdag-fredag kl.08.00-09.30 och tisdag kl.13.00-15.00
E-tjänst: Anmäl till socialtjänsten om oro för barn och ungdom som far illa Länk till annan webbplats.

Var kan jag vända mig?

Om du eller någon i din närhet är utsatt för våld kan du kontakta socialtjänsten eller polisen. Hos socialtjänsten kan du få rådgivning och hjälp att ta dig, eller den utsatte, ur situationen. Är situationen akut, kontakta polisen genom att ringa 112.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten: Telefon: 0932-140 86
Telefontider: måndag, onsdag-fredag kl. 08.00-09.30 och tisdag kl. 13.00-15.00

Det finns även olika stödorganisationer du kan vända dig till. Kontaktuppgifter finns nedan i ”relaterat innehåll”.