Råd och stöd

De flesta människor stöter på svårigheter i livet.

Det kan handla om föräldraskap, familjerelationer, alkohol och droger, oro för någon närstående eller att du har svårt att veta var du ska vända dig för att få hjälp och stöd.

Hos socialtjänsten kan du få rådgivning kring din situation, så kallat råd och stöd. Det innebär att en socialsekreterare kan ge dig råd och informera om vilket stöd som finns hos kommunen eller andra aktörer. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera rådgivningen.