Vuxna som behöver stöd

Om du som vuxen behöver hjälp i din sociala situation eller stöd på grund av funktionsnedsättning och inte klarar av att lösa din situation på egen hand kan du vända dig till socialtjänsten.

Missbruk och beroende

Känner du oro över din eller någon närståendes alkohol-, drog- eller spelvanor kan du vända dig till socialtjänsten för rådgivning eller hjälp. Beroende och missbruk

Hot och våld

Är du eller någon i din närhet utsatt för hot eller våld från en närstående? Det finns stöd att få via socialtjänsten och andra aktörer. Det finns även hjälp att få för dig som utsätter någon annan för hot och våld. Hot och våld

Psykisk ohälsa

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att hitta rutiner i vardagen kan ansöka om boendestöd för att få praktisk hjälp i vardagen. Psykisk ohälsa

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som är 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Personlligt ombud