Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som det yttersta skyddsnätet för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter.

Det är alltså det sista alternativet när alla andra möjligheter att klara sin försörjning är uttömda. Vi ställer också krav på att du gör allt du kan för att närma dig arbetsmarknaden, exempelvis genom att söka arbete eller delta i andra arbetsförberedande insatser.

Det finns saker du behöver göra innan du ansöker om ekonomiskt bistånd:

  • Om du har egna pengar ska du använda dem i första hand. Detta gäller även sparade medel.
  • Om du har tillgångar som till exempel bil eller om du äger din bostad kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är ni försörjningsskyldiga gentemot varandra.
  • Om du har rätt till andra bidrag från till exempel a-kassa, CSN och försäkringskassan ska du vända dig dit i första hand.
  • Du kan göra en provberäkning på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats för att se om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Framkommer det att du lämnat felaktiga uppgifter i samband med din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig och polisanmäld.

Ansökan gör du via e-tjänster/blanketter: Ansök om ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats