Enheten för stöd och öppna insatser

Enhetenför stöd och öppna insatser erbjuder personer som står långt från arbetsmarknaden olika insatser för att komma vidare i arbetslivet. Vi arbetar även med boendestöd, daglig verksamhet, samordningsförbundet, brottsförebyggande ansvar, arbetsmarknad och integration och folkhälsofrågor.