Brottsförebyggande arbete

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten.

Boxar med information - samarbete för att minska brottslighet

Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att förebygga fler brott.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2023

Den nya lagen reglerar kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt nya lagen så kommer lägesbilden att ligga till grund för behovet av åtgärder.

Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Bjurholms kommun har i samverkan med medborgarna och närpolisen tagit fram medborgarlöften som är kopplade till den nya lagen. Samarbetet är påbörjat.

Kontaktperson
Monica Jonsson, samordnare
Tele: 0932-141 52
E-post: monica.jonsson@bjurholm.se