Krisstöd/POSOM

Krisstöd/POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) är en resurs som kan aktiveras när samhällets ordinarie resurser inte räcker till, exempelvis i anslutning till en större olycka eller vid kris.

Syftet med Krisstöd/POSOM

  • Leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse.
  • På sikt förebygga psykisk ohälsa. Genom att ge psykologisk och social första hjälp vid allvarliga händelser och vid behov följa upp de som drabbats genom att hänvisa till stöd även efter ett akut skede.
  • Krisstöd/POSOM kan aktiveras av räddningschef, kommunchef eller kommunens krisledningsnämnd. Gruppen kan aktiveras vid både större och mindre händelser.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Krisstöd/POSOM representeras av räddningstjänst, socialtjänst, administration, skolan, kyrkan och primärvården.

Kontaktperson Krisstöd/POSOM

Jenny Lundberg, handläggare socialtjänst, 0932-141 29