Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden. Du ansöker om bidraget hos din kommun.

Här är några exempel på sådant som du kan använda bidraget till:

  • Du kan skapa en duschplats om du har svårt att ta dig i och ur badkaret.
  • Du kan montera en ledstång eller installera en ramp eller hiss om du har svårt att ta dig in i bostaden.
  • Du kan montera en dörröppnare om du har svårt att öppna porten till ditt bostadshus.
  • Du kan ta bort trösklar och göra dörröppningen bredare om du har svårt att förflytta dig i bostaden.
  • Du kan ändra köksinredningen så att den går att använda för sittande arbete.
  • Du kan förstärka belysningen i köket om du har en synnedsättning.
  • Du kan installera en spisvakt som slår av spisen om du glömmer den på.

Det är bara de fasta funktionerna i hemmet som du kan få anpassade. Fasta funktioner är sådant som du inte tar med dig när du flyttar. Anpassningarna kan göras både inomhus och utomhus.

Anpassningen ska vara nödvändig

För att du ska kunna få bidrag krävs att anpassningen är nödvändig. Ditt behov ska inte heller gå att lösa på ett lättare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Du kan bara söka bidrag för att anpassa den bostad du bor i permanent och inte till exempel för att anpassa fritidshus. Bor du i hyresbostad eller i bostadsrätt ska fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen godkänna din anpassning.

Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett särskilt boende.

Vem kan söka bidraget

Du kan söka bidraget om du har en funktionsnedsättning som är bestående. Det kan till exempel vara ett rörelsehinder, en synnedsättning, en kognitiv funktionsnedsättning eller att du har dålig balans. Det är du som har funktionsnedsättningen som ansöker om bidraget.

Hur går man tillväga

Du ansöker om bostadsanpassningsbidraget hos din kommun via e-tjänst:
Ansök om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.

Till din ansökan behöver du ett intyg som beskriver din funktionsnedsättning, och vilka konsekvenser den har för dig i din bostad. Intyget kan du få från en Hälsocentral. Kontakta Hälsocentralen och berätta att du vill ha ett intyg. Du kan också kontakta en läkare, om du redan har kontakt med någon. Vanligtvis gör en arbetsterapeut eller fysioterapeut ett hembesök för att ser hur du klarar dig i din bostad och vilka behov du har.
Kommunen utreder ditt ärende efter att de har fått din ansökan. Vid behov gör någon från kommunen också ett hembesök för att se hur din bostad ser ut, om du har ansökt om mer omfattande anpassningar. Sedan fattar kommunen ett beslut.

Inga hembesök i dagsläget

På grund av Coronapandemin kan handläggningstiderna påverkas och vi gör för närvarande inga hembesök. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 och anpassar verksamheten i enlighet med detta.

Vem som ska utföra anpassningen kan du bestämma själv, utifrån det beslut som fattas. Kommunen är skyldig att ge dig den hjälp du behöver för att du ska kunna anpassa bostaden. Du ska kunna få hjälp med till exempel ansökan och beställning om du behöver det.

Om du vill veta mer eller inte är nöjd

  • Du kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med beslutet.
  • Du kan alltid kontakta oss på telefon 0932-140 00 eller e-post kommunen@bjurholm.se för att ställa frågor.