Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

För att beviljas färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik.​ Du beviljas inte färdtjänst enbart på grund av att det saknas allmänna kommunikationer där du bor, att du förlorat körkortet eller om du har en kortvarig funktionsnedsättning.

Ansökan kan göras av personen den avser, vårdnadshavare, företrädare eller anhörig. Personen som ansöker måste vara folkbokförd i Bjurholms kommun.

Ett intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan komma att behövas för att din ansökan ska kunna handläggas. Intyg är du själv ansvarig för att införskaffa.

Ytterligare upplysningar lämnas av socialtjänsten

För Dig som beviljats färdtjänst

Beställning av färdtjänst

Bjurholmsområdet tfn 0932 – 100 11

Undantag

Resor till och från olika sjukvårdsinrättningar ansvarar Region Västerbotten för, dessa resor beställs på tfn 0771-25 10 20

Förbeställnings tid

Beställningar som sker mellan 06.00 – 18.00 skall ge garanterad resa inom en timme samma dag och hela dygnet.

Beställningar som sker mellan 18.00 – 22.00 skall ges i mån av resurser och tid en resa inom en timme fram till klockan 06.00 dagen efter.

Beställningar som sker mellan 22.00 – 06.00 tillåts att besvaras av telefonsvarare om leverantören inte är tillgänglig och skall ge garanterad resa tidigast från 07.00 (en timme efter 06.00) dagen efter och resten av dygnet.

  • För specialfordon krävs för att garantera resa, förbeställning minst en dag före resdagen.
  • Vid speciella storhelger krävs längre förbeställnings tid.
  • Den färdtjänstberättigade beställer själv sina resor.

Taxa

Färdtjänsttaxan kopplas till Länstrafikens kollektivtaxa, i och med det sker taxeändringarna samtidigt för färdtjänst och övrig kollektivtrafik och med samma absoluta antal kronor.

Den resande betalar enligt Länstrafikens taxa för enkelresor + 18 kr.

Taxan räknas normalt upp i januari varje år.

Avstånd

Färdtjänstresor tillåts inom den egna kommunen. Efter särskild prövning vid tillståndsgivningen kan även färdtjänstresor utanför den egna kommunen tillåtas.

Uppehåll

Inget uppehåll under resan medges.

Medresenär

Vuxen medresenär betalar samma avgift som vuxen färdtjänstresenär. Egna minderåriga barn till den färdtjänstberättigade betalar enligt Länstrafikens kollektivtrafiktaxa för närvarande halva den rörliga avgiften plus det fasta tillägget. Antalet medresenärer begränsas till det som ryms i en personbil. Plats för medresenärer skall uppges vid resebeställningen.

Ytterligare upplysningar lämnas av socialtjänsten