Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

För att beviljas färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik.​ Du beviljas inte färdtjänst enbart på grund av att det saknas allmänna kommunikationer där du bor, att du förlorat körkortet eller om du har en kortvarig funktionsnedsättning.

Ansökan kan göras av personen den avser, vårdnadshavare, företrädare eller anhörig. Personen som ansöker måste vara folkbokförd i Bjurholms kommun.

Ett intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan komma att behövas för att din ansökan ska kunna handläggas. Intyg är du själv ansvarig för att införskaffa.