Syn- och hörselnedsättning

Om du har en syn- eller hörselnedsättning kan du vända dig till kommunens syn- och hörselinstruktör.

Syn- och hörselinstruktör ger information, råd och praktisk hjälp.

Vilken hjälp kan man få?

  • Hjälp att hantera dina hjälpmedel
  • Skötsel och viss service av hjälpmedel, exempelvis; slangbyte, filterbyte och rengöring av snäckan på hörapparater, felsökning av slinga till tv
  • Skickar in trasiga hjälpmedel för lagning
  • Retur av mindre hjälpmedel
  • Information om teknik som underlättar kommunikation och delaktighet i samhället
  • Information om vart du vänder dig om du har nedsatt syn och hörsel
  • Hjälp med att kontakta exempelvis ögonmottagning, hörcentral samt syn- och hörselrehabilitering
  • Information om kommunens service
  • Informera och utbilda personal och anhöriga
  • Talböcker, taltidningar

Det kostar inget att få hjälp men eventuellt förbrukningsmateriel bekostas av den enskilde.

Kontaktuppgifter
Syn- och hörselinstruktör, tel: 0932-140 12, lämna gärna namn och telefonnummer i röstbrevlådan.