Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Uppdraget är att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande förhållande inte själva kan tillvarata sina rättigheter. En rättsförlust kan uppstå om en person inte kan förvalta sin egendom eller föra sin talan gentemot till exempel myndigheter och företag

Kontakt

Post kan lämnas till ert lokala kommunkontor eller skickas till
Överförmyndarkontoret, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31 A.
OBS! Bokade besök!
Önskar ni ett möte i er hemkommun finns möjlighet att boka tid för detta.
E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Telefontider

090-16 10 00, måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.09.30-11.45

Besökstider

(för inlämning av handling samt bokning av besök)
Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.09.30-11.30