Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Många människor drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att man behöver stöd och hjälp av andra.

Många pratar med släkt och vänner när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det, utan man behöver vård, stöd eller hjälp. Kommunen har ett ansvar att ge rådgivning, information och stöd till personer med psykisk ohälsa.

Vård och behandling för psykisk ohälsa ges av regionen (hälso- och sjukvården) och man kan då kontakta sin hälsocentral.

Är situationen akut så går det att uppsöka en akutmottagning eller ta kontakt med psykiatriska akutmottagningen i Umeå på tel: 090-785 65 00.

Stöd vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv, att umgås med andra och att arbeta, studera eller delta i aktiviteter.

Du som har långvarig och allvarlig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet kan söka stöd från socialtjänsten. Läs nedan om några typer av stöd som socialtjänsten vid behov kan erbjuda.

Råd och stöd

Hos socialtjänsten kan du få rådgivning kring din situation, så kallat råd och stöd. Det innebär att en socialsekreterare kan ge dig råd och informera om vilket stöd som finns hos kommunen eller andra aktörer. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera rådgivningen.

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som underlättar för den enskilde att hantera sin vardag. Boendestöd innebär att du får besök i hemmet av en boendestödjare som hjälper dig i ditt vardagliga liv. Exakt vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov. Det kan till exempel vara stöd att skapa rutiner för vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad. Det kan också vara stöd av motiverande karaktär.

Vem kan få boendestöd?

Insatsen boendestöd riktar sig till dig som har psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du kan ansöka om boendestöd muntligt eller skriftligt. Ansökan görs till socialsekreterare.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter